Utbildningsprogram för ledare - Bli vis av mångfald och få tid till reflektion

 

Tillbaka till klokhet och visdom efter managementbranschens många teorier och modeller och ta verkligheten till dig

 

Ett unikt utbildningsprogram för chefer i företag och organisationer där deltagarna får ta del av olika verkligheter och reflektera tillsammans. Programmet pågår i ett år

 

Upplev:

Dirigenterna på Stockholms Konserthus och ta del av deras ledarskap över en stor symfoniorkester.

 

Hur IKEA-s ledning utvecklar företag efter "eget huvud" istället för att följa trenderna.

 

Kaptenen och hans ledare ombord på Silja Europa och ta del av ledarskapet över en stor passagerarfärja

 

Diskussionen och reflekterandet över våra liv vid skogstjärnen, kolbullar över öppen eld och meditation på det vackra Vättaberget med utsikt över Indalsälven

 

Ledarskapet i biståndsarbetet i Sydafrika

 

Hur man kan hinna fatt sig själv i en helande miljö tillsammans med samer i Mittådalens Sameby

Träffa livets olikheter, reflektera och väx som människa.

Vi erbjuder ett unikt program för chefer i företag och organisationer. Deltagarna tränger in i skiftande kulturer, traditioner och verkligheter i företag och i samhället. De får nya kunskaper och reflekterar tillsammans och diskuterar våra intryck. De utvecklas av olikheter och mångfald. De orienterar sig som personer i livets nu och får ökad självinsikt.

Deltagarna får större självkännedom som leder till bättre stresstålighet, snabbare och klokare beslut, bättre konflikthantering samt mer nyanserat ledarskap.

Programmet är unikt så till vida att det innehåller endast verkligheter och tankar omkring dessa. Allt sker i den generösa och tillåtande atmosfären som skapas i våra utbildningar och som är bevisad och omtalad sedan många år. Man stimuleras att vara naturlig och öppen för det som är viktigt. Det är kravlöst och lustbetonat. Det är då man lär bäst. Det går på djupet och är utan de begränsningar och ytligheter som finns i teoretiska modeller och i stora delar av managementbranschen.

Programmet pågår under ett år

Programmet pågår under ett år och innehåller besök, seminarier och resor i olika verkligheter samt gemensamma diskussioner och reflektioner. Det är uppdelat på fyra tillfällen under året om 1 - 3 dagar. Som tillval finns en managementresa utomlands under en vecka.  

Priset för programmet är SEK 78 000 per person exkl moms. Priset exkluderar kostnader för resor och logi men inkluderar alla övriga kostnader och måltider. Priset för managementresan som tillval bestämmes senare. Till rabatterat pris kan man fortsätta utbildningen med deltagande i våra "Nätverk för ledare" efter programåret.

 

Exempel på programpunkter som kan komma att ingå och som har genomförts finns i: 

 

Seminarier        Resor       Änglagård