Artikel i Svenska Dagbladet om Etärnkonsults chefsnätverk

Av: Ami Lönnroth

Nätverk valde filosofi som filosofi

Trött på koncept: En gång var han den främste förespråkaren för köp/säljkonceptet i offentlig sektor. I dag är han trött på allt vad trendiga koncept heter, Per Tärnfors som tillsammans med sin fru Eva driver ett antal nätverk för chefer som vill utvecklas och fördjupas som människor.

Starta nätverk för chefer - varför har ingen kommit på det förut?
Det frågade sig Eva och Per Tärnfors i början på 90-talet sedan de i sex år arbetat som managementkonsulter i gemensamt bolag. Var det något de hade märkt så var det att chefer behöver prata med andra chefer i prestigefri miljö utan krav på prestationer. Nu tänkte de göra något åt det. Deras gemensamma konsultföretag, Etärnkonsult AB, som fått låna bokstäver från Evas förnamn och bådas efternamn, blev basen för ett antal chefsnätverk som nu varit i gång i åtta år.
Deltagarna kommer från olika delar av arbetslivet, både privat och offentlig sektor, och samlas till regelbundna möten för samtal och reflektion kring ledarskap och organisationsutveckling. Hittills har 15 sådana chefsgrupper bildats, de flesta i Västerås och Stockholm. Eva och Per har delat upp grupperna mellan sig och leder varje möte med sina grupper. 18 000 kronor om året kostar det att vara med, inklusive två större temaseminarier dit alla deltagare inbjuds.

Kan liknas med krisgrupp

Den parallell man kan hitta i arbetslivet i övrigt är väl framför allt den handledning som psykologer och terapeuter brukar gå i för att få perspektiv på sig själva och på de patienter de behandlar. Eller de krisgrupper för "debriefing" som människor i speciellt utsatta yrkesgrupper fått hjälp av i samband med stora katastrofer.
Men här handlar det kanske inte så ofta om katastrof utan mer om den brottning med konflikter, inre och yttre, som är chefsarbetets ständiga följeslagare.
En del av deltagarna i dessa chefsgrupper var med på den utbildningsresa till Jordanien och Israel som beskrevs på PM i förra veckan (20.11). Det som slog mig, som utomstående lyssnare till den samtalston som utvecklats i dessa nätverksgrupper, var allvaret och öppenheten och frånvaron av trendiga managementbegrepp i ledarskapsdiskussionerna.

"Managementböckerna ytliga"

- Vi har lämnat managementböckerna bakom oss. De är ytliga och mekaniska, säger Per Tärnfors, när vi träffas i Stockholm och talar om nätverksidén. Han tror för sin del att den tid är förbi när företagsledare tror sig kunna lära ledarskap genom att klämma en managementpocket på resan mellan Heathrow och Arlanda.
- Då är det bättre att gå till skönlitteraturen och de gamla filosoferna för att hämta inspiration till sitt ledarskap, menar Eva Tärnfors och berättar om några tidigare resor som hon och Per gjorde till Norditalien med sina nätverksdeltagare.
- De italienska cheferna var väldigt pålästa och betonade bildningen och humanismen som en väg att få och ge vägledning.
- Eller varför inte läsa Bibeln, inflikar Per. Det är en kanonbok när det gäller management. Själv läser jag just nu Predikaren: "Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Plantera har sin tid och rycka upp det planterade har sin tid..."
Men denna visdomstörst har inte alltid varit hans signaturmelodi, bekänner Per och berättar hur han själv en gång var en av de främsta tillskyndarna till den köp/säljfilsosofi med vilken alla kommuner och landsting skulle frälsas på det glada 80-talet.
Hans fru Eva var mer skeptisk:
- Jag menar att affärsmässighet måste bygga på att ett kapital finns
tillgängligt. Man kan inte använda skattebetalarnas pengar som riskvilligt kapital, säger Eva Tärnfors som själv fick dilemmat väldigt tydligt illustrerat för sig när hon en period hyrdes in som vd i det kommunägda Sala silvergruva.
- Det lokala näringslivet ville att bolaget skulle ta inteckningar i Sala silvergruvas fastigheter och jag påpekade att detta vid en konkurs skulle innebära att det blev skattebetalarna som fick stå för kostnaden. Det blev ett väldigt liv, frågan kom upp i kommunfullmäktige och vädrades i lokalpressen. Då var det inte lätt att vara den som gick emot strömmen som på den tiden hette "Köp, sälj och var glad".
Men kommunerna och landstingen har lugnat ned sig en del, i varje fall många av dem. Dock inte Stockholms kommun, påpekar Per som själv ändrade filosofi under påverkan både av sin fru och av den verklighet han mötte när han klev från konsultarbete i det privata näringslivet till arbete med chefer inom den offentliga sektorn. - Det var när vi arbetade med chefer inom landstinget som vi kom på idén att starta nätverk, berättar Per. De ville ha kontakt med chefer i det privata näringslivet. Jag började ringa runt och så bildades vårt första nätverk 1991. - På den tiden brukade vi säga att offentlig sektor är bra på mjuka människor och företag är bra på hårda pengar, säger Eva som dock inte är säker på att den skillnaden är så påtaglig längre efter år av nedskärningar i det offentliga.

Från olika delar av arbetslivet

- Men poängen var att vi ville konfrontera människor från väldigt olika håll i arbetslivet med varandra. Vi ville också ha med både kvinnor och män och folk i olika åldrar. Nu ligger snittet i våra nätverk på 45 år.
- Vi vill inte heller ha folk från samma bransch i samma nätverk, tillägger Per. Dels därför att samtalet då riskerar bli för operativt, dels för att göra samtalet så öppet som möjligt. Ingen skall behöva känna att han eller hon av konkurrensskäl måste tjyvhålla på sådant som är viktigt att ta upp. Vi kan till exempel ha en vd för ett litet elektronikföretag tillsammans med en socialchef och en kyrkoherde och en försäljningschef i en stor koncern.
Arbetet med nätverken tar nu nästan all tid för Eva och Per Tärnfors och de låter båda väldigt stimulerade av det.
- Våra deltagare kommer år efter år på dessa halvdagsseminarier som äger rum var sjätte vecka. En del säger att det är deras enda fasta punkt i tillvaron när det stormar i både arbetsliv och privatliv.
- Det finns deltagare som har hoppat av sina jobb och själva blivit egna företagare. Samtalen i nätverket har kanske varit det som fått dem att ta ett kliv de länge gått och funderat på. Andra har bytt jobb, några har blivit av med sitt jobb. Då får de vara kvar i nätverket utan att betala avgift, säger Per.

"Fyller en viktig funktion"

- En del har förstås också slutat komma men det är trots allt stor kontinuitet, säger Eva. Vi märker att nätverket fyller en viktig funktion som man inte kan få någon annanstans. Bland kolleger i en och samma ledningsgrupp råder det ju alltid en viss spänning. Man spelar en roll som det inte går att släppa. Den kan man slippa i nätverket.
Eva berättar om en episod som ger lite inblick i vilka mervärden ett nätverk kan ge. Det handlar om den kvinnliga chefen i offentlig sektor vars tur det var att ta emot nätverksgruppen på sin arbetsplats:
- Hon var förtvivlad för hon skulle göra budget med tuffa besparingsmål. Hon var tvungen att ta till snålskrapan och göra sig av med folk. Hon tyckte det var jättejobbigt. Då kom hon på att låta budgeten bli ett grupparbete för hela nätverksgruppen. Hon fick mycket kompetent hjälp och resultatet blev inte så illavarslande som hon befarat.
- I flera grupper har vi också sett hur deltagarna ställt upp för varandra när sjukdomar och privata problem gjort det svårt att fungera i jobbet. Nätverket blir bron över den svacka som vi alla då och då hamnar i under ett långt arbetsliv.
Eva och Per tycker att de själva lärt sig mycket om hur man leder samtal så att de blir konstruktiva:
- I början var det mer utbildning vi erbjöd, följd av en stunds diskussion. Nu är det diskussionen som är det viktiga.
- Man skulle kunna säga att det våra deltagare köper är tid och social gemenskap! Det är i linje med det som många säger: Det är i kaffepauserna på en konferens som det verkligt intressanta sker, slutar Per.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Det är roligt att vi är så olika"

18 000 kronor per år kostar det att vara med i Etärnkonsults chefsnätverk. Det kan tyckas mycket. Men det är väl använda pengar, säger två av deltagarna.

1996 var jag ny på mitt företag och ny i min bransch när jag fick ett erbjudande att gå med i en nätverksgrupp ledd av Per Tärnfors, berättar Eeva Ridderstolpe, informationschef på vårdbolaget Praktikertjänst AB.
- Det kändes att vi hade högt i tak på mitt jobb och jag trivdes i den grupp jag är chef för. Men ändå kände jag ett behov att också träffa folk från andra håll. Så jag tackade ja och det har jag inte ångrat.
- Det handlar om att schemalägga en annan tillvaro än den som är direkt kopplad till det egna jobbet. Att komma i kontakt med en omvärld som ofta kan vara väldigt brokig och spännande om man ger sig tid att ta in den.
Eeva har hört till de flitigare deltagarna vid nätverkets möten:
- Det som är roligt är att vi är så olika och lever i så väldigt olika verkligheter. Och ändå kan man känna igen sig i andras problem och trösta sig med att "jag är inte ensam om att ha det så här". Dessutom är ledarskapsfrågor aktuella inom vården.

Arbetsfria tider

- Ett ämne som vi talat mycket om på sistone är tid och stress. Jag har ju ett sådant jobb att jag i princip alltid skall vara tillgänglig. Då har jag fått många kloka synpunkter på hur man kan prioritera: Fredagkvällar och lördagar är numera arbetsfria tider i min almanacka. Däremot inte söndagar, säger Eeva.
- Det finns en bra metafor för hur ett företag fungerar och som används av vår företagsledning. Det är företaget som ett fartyg. Vid vattenlinjen går toleransgränsen för vad man kan göra och inte göra. Mindre tabbar hamnar ovanför vattenlinjen - fartyget sjunker inte för det. Stora tabbar hamnar under vattenlinjen och kan få hela fartyget att gå i kvav. Vad jag tror samtalen med de andra cheferna kan ge mig är en större förmåga att hålla kontroll på min egen personliga vattenlinje, slutar Eeva.
Peter Brodin är försäljningschef på ABB Motors i Västerås och är trots sina 45 år en gammal räv i chefssammanhang. Han är en av medlemmarna i "urgruppen" i Etärnkonsults nätverk, den första som bildades 1991 med en grupp landstingschefer som stomme.
- Stämningen i gruppen har hela tiden varit öppen och chosefri. Dessutom har gruppen utvecklats. Jag var med om att föreslå den första kvinnan till gruppen, vd för TV4 Bergslagen. Hon blev en klar tillgång. -
- Sen dess har vi fått in fler kvinnor och också vidgat gruppens kompetensområde. Bland annat har vi en präst med. En gång när jag gav uttryck för min frustration över att förändringsarbetet på mitt jobb inte sker så snabbt som jag önskar, hjälpte han mig se att frustrationen kanske också handlade om annat:
- Det låter som om du är i 40-årskris, sade han. Och det tror jag han hade rätt i. Det är bra att få hjälp att se sig själv med andras ögon.

Existentiella frågor

- Vi talar en del om existentiella frågor. Det intresserar mig mycket. Och det är ju inte precis ett område man brukar beröra i ett yrke som är så operativt till sin natur som mitt, säger Peter Brodin.
- Vi får också chans att ta itu med de tuffa bitarna i ledarskapet, fundera högt kring frågor som "Har jag gjort rätt?", "Har jag organisationen med mig?". Det lär mig mer än jag ofta inser medan samtalet pågår. -
- Ett sådant här nätverk skulle aldrig fungera utan en skicklig sammanhållare, säger Peter slutligen. Utan den styrning som vår nätverksledare sköter med lätt hand skulle samtalen lätt kunna spåra ur.