Utbildningsresor för deltagarna i ledarnätverken

 • Utöver nätverksdeltagande arrangerar vi återkommande utbildningsresor. Vi får då tillfälle att möta ännu mer olika kulturer och upplevelser än hemma. Resorna syftar till att vidga perspektiven ytterligare. "Aha-upplevelser" samt att mina tidigare uppfattningar "ställs på ända" är inte ovanligt. Man blir berörd och får nya insikter. Samtalet inom resegruppen då intrycken jämförs och analyseras i en annorlunda miljö tillhör de starkare upplevelserna. 

  Våra utbildningsresor har handlat om:

  • Ledarskap för tillväxt och socialt ansvarstagande i Vietnam
  • Vidgade vyer på olika kulturer, religion, politik och affärsverksamhet i Libanon
  • Livsbejakande ledarskap i Toscana 
  • Den totala kontrasten mellan vårt ursprung och dagens utvecklingsprojekt i Mocambique
  • Mytologi och filosofi från antikens Grekland i Mykene, Olympia, Delphi och Aten
  • Struktur, nya insikter och vidgade perspektiv på vårt arbetsliv, nuet och framtiden tillsammans med professor Gunnar Adler Karlsson på Capri
  • Utvecklingen i världens mest dynamiska ekonomi genom tiderna i Kalifornien
  • Humanistiskt ledarskap i Norra Italien, ( 2 resor)
  • Entreprenörskap i Gnosjö
  • Historia och existentiella frågor i Jordanien och Israel
  • Ledarskapet i biståndarbetet i Sydafrika
  • Att hinna fatt sig själv i helande miljö - Mittådalens Sameby
  • Ledarskapet i nutid och dåtid i Inka-kulturens spår - Peru