För chefsnätverken anordnas Seminarier

Nätverksdeltagande inkluderar även återkommande seminarier med gemensam middag för alla nätverksgrupper samtidigt. Nedan finns exempel på mångfalden och bredden i dessa. De ger insikter i och inspiration från ständigt nya områden som ligger långt från vardagen i det egna arbetet. De ger också fruktbara nya kontakter utöver de ordinarie nätverksgrupperna. 

Vi har haft seminarier:

 • Om hur Musik och Kultur ökar vår kreativitet och nyanserar våra tankar
 • På "Nya Karolinska" om att leda ett gigantiskt utvecklingsprojekt samt om det pågående paradigmskiftet inom "Live science
 • På Einar Mattsson AB där koncernchefen och barnbarnet till grundaren Einar Mattsson, Stefan Ränk, tillsammans med sina chefer berättade om hur familjeföretaget förenar tradition med utveckling samt om hur man vidareutvecklar sitt goda varumärke
 • På ämnet "Design, som utvecklingskraft". Vi lärde oss om design av varor, tjänster, processer, informationer, organisationer, affärslösningar, marknadsföring, företag etc. Allt utgår från empati med brukaren/kunden
 • På Grand Hôtel om ledarskapet av Grand Hôtel och om dess specifika servicekoncept som siktar mot att hotellet skall vara bland Europas 10 bästa lyxhotell 2015
 • På Landsort längst söderut i Stockholms skärgård med temat "Vad vill jag bli när jag blir stor?". Etärnkonsult firade samtidigt 25-årsjubileum
 • På Försvarsmaktens Högkvarter om "Gender Advisor Program" och om de omvälvande förändringar som Försvaret genomgår
 • på Botkyrka Kommun på temat "Framtidens ledarskap, långt ifrån lagom". Där samverkar många kulturer samtidigt som man har landets lägsta medelåler
 • på Akutdivisionen vid Karolinska Universitetssjukhuset där vi fick se det effektiva ledarskapet vid mottagande av de akuta svåra olycksfallen och i intensivvården samt diskutera effektiviteten inom divisionens med dess ledningsgrupp
 • på Rockelstad Slott där vi har ägnat oss åt Liv, Traditioner och Historia. Gunnar Wetterberg pratade om Axel Oxenstiernas ledarskap, Greve Fredrik von Post berättade om Slottets historia och vi besökte även Blaxsta Vingård
 • på Moderna Museet och Galleri Angelika Knäpper där vi blev inspirerade av konst för kreativitet och nytänkande
 • hos August Strindberg, på hans teater och i hans bostad. Vi hade ledarskapsseminarium på temat August Strindberg - "Makten och kvinnorna".
 • tillsammans med professor Gunnar Adler Karlsson som gav oss struktur, nya insikter och vidgade perspektiv på vårt arbetsliv, nuet och framtiden i stort. Vi var på den anrika, eleganta och annorlunda miljön i herrklubben Sällskapet i Stockholm.
 • hos Svenska Kyrkans ledning med ärkebiskopen i spetsen. Vi fick kännedom om ett ledarskap som handlade om stort personligt mod att leda efter sin egen övertygelse och som lämnar ett stort mått av frihet för den personliga kreativiteten i organisationen.
 • hos Socialdemokraterna på temat politiskt ledarskap. Partisekreteraren, Gruppledaren i Riksdagen, Chefen för tankesmedjan, Presschefen samt Informationsombudsmanen medverkade.
 • hos källarmästare Jean Paul Bénèzeth och köksmästaren Stefano Cattenacci på Operakällaren som berättade om sina ansträngningar för att nå en placering i världsklass inom restaurangbranschen. Werner Vögeli medverkade också och vi erbjöds ett antal njutningstillfällen under dagen.
 • på SVT, Nyheter & Fakta, där Eva Hamilton med chefer berättade om ledarskapet och visade sin verksamhet som är ständigt påpassad och har en stor samhällspåverkan.
 • hos dirigenter på Stockholms Konserthus och tagit del av deras ledarskap över en stor symfoniorkester.
 • hos kapten och hans ledare ombord på Silja Europa för att ta del av ledarskapet över en stor passagerarbåt.
 • hos ledningen för Svenska Dagbladet och tagit del av deras väg till en lönsam tidning.
 • hos IKEA-s ledning i Kungens Kurva och tagit del av hur man utvecklar företag efter "eget huvud" istället för efter trenderna.
 • hos teaterdirektören och regissörer på Stockholms Stadsteater och tagit del av deras ledarskap över teateruppsättningar och skådespelare.
 • hos ledningen på Försvarshögskolan där vi tog del av det militära ledarskapet.
 • hos rektor Tom Hagman på St Botvidsgymnasiet i Botkyrka där vi fick möta ledarskapet i dess yttersta praktiska förverkligande. Han har förändrat skolan från att ha varit drabbad av våld och bränder till att ha blivit en mönsterskola. Vi mötte också det nya Sverige i form av ungdom och mångkulturell blandning.